2 years ago

làm bảng điểm cao đẳng

làm bằng cao đẳng có hồ sơ gốc Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo. Qua mấy năm được thầy dìu dắt, Chiến đã thay đổi và trở nên học trò read more...